Haninge

Välkommen till Haninges hemsida för röstmottagare

Val till Europaparlamentet
26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Du som är folkbokförd i Haninge kommun tillhör ett valdistrikt i kommunen. I Haninge kommun finns det 47 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. Du som inte är folkbokförd i Haninge kommun kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal du vill i hela Sverige.

Att arbeta som röstmottagare
Som röstmottagare bidrar du till att valet genomförs på ett bra, effektivt och rättssäkert sätt. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, bemötande och servicekänsla.

Det finns möjlighet att tjänstgöra som röstmottagare under förtidsröstningen, på valdagen eller både och. Vi vill att du som ansöker om att arbeta i förtidsröstningen är tillgänglig på heltid under förtidsröstningsperioden som pågår 8-26 maj. Arbetet kan förläggas under både dag- och kvällstid.

På valdagen öppnar vallokalerna kl. 8 och stänger kl. 21. Därefter ska rösterna sorteras, räknas och valresultatet ska rapporteras. Uppdraget som röstmottagare pågår hela dagen och är inte slut förrän rösterna är räknade och rapporterade. I varje vallokal finns en ordförande som leder och fördelar arbetet. Ordföranden ansvarar för att rösterna transporteras till kommunhuset på valnatten.

Dagen innan valet, lördagen 25 maj, ställer röstmottagarna i ordning vallokalen. Ordföranden kontaktar röstmottagarna angående detta och leder arbetet. 

Utbildning
Alla som ska arbeta som röstmottagare ska genomgå en utbildning som är obligatorisk enligt vallagen.

Arvoden
Ordförande                         3 500 kr
Vice ordförande                 3 000 kr
Röstmottagare                    2 500 kr
Förtidsröstning                  180 kr/timme

Kontakta gärna oss på valkansliet om du har frågor. 

Kontaktuppgifter:
Valkansliet
E-post: val@haninge.se